Kasety i Wolnobiegi


Eovolt cassette 4-speed

Producent: Eovolt

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny (5)

Sunrace cassette 11v 11/51 zwart

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Sunrace cassette 12v 11/51 CSM933 microspline

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Sunrace cassette 12v 11/51 CSM930 microspline

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Primax E freewheel 10v 11/32

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Primax E freewheel 9v 13/32

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Primax E freewheel 9v 11/27

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny (5)

Primax E freewheel 8v 13/32

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Primax E freewheel 7v 14/28

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2024-05-29)

Sunrace freewheel 7v 13/25

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Sunrace freewheel 7v 14/28

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2024-05-28)

Sunrace cassette 10v 11/32

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Primax E cassette 12v 11/50

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2024-05-29)

Primax E cassette 10v 11/27

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny (5)

Primax E cassette 11v 11/46

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny (3)

Primax E cassette 11v 11/42

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Primax E cassette 10v 11/42

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny (4)

Primax E cassette 10v 11/36

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Primax E cassette 10v 11/32

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Primax E cassette 9v 11/32

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Primax E cassette 9v 11/25

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Primax E cassette 8v 11/32

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Primax E cassette 8v 11/28

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny (3)

Primax E cassette 7v 11/28

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny (3)

Sunrace cassette 10v 11/40 metallic

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Sunrace cassette 10v 11/42 zwart

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Shimano cassette 10v 11/42 Deore

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2024-06-28)

Shim cass 10v 11/36 XT CS-M771

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Shim cass 10v 11/34 XT CS-M771

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Shim cass 12v 10/51 SLX CS-M7100

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Shim cass 12v 10/45 SLX CS-M7100

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Sunrace cass 11v 11/25

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Shim cass 11v 11/25 Ult CS-R8000

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny (3)

Shim cass 11v 11/42 SLX CS-M7000

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Niedostępny

Shim cass 11v 11/30 105 CSR-7000

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2024-06-12)

Shim cass 11v 11/34 HG7000

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Shim cass 11v 12/25 105

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny (4)

Shim cass 8v 11/32 HG51

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny (2)

Shim cass 10v 12/28 HG500

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2024-06-12)

Shim cass 10v 11/32 HG500

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Shim cass 10v 11/25 HG500

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny (5)

Shim cass 9v 12/36 HG400

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Shim cass 9v 11/36 HG400

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2024-06-12)

Shim cass 9v 11/34 HG400

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2024-06-28)

Shim cass 9v 11/28 HG400

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2024-06-12)

Shim cass 8v 11/32 HG31

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Shim cass 9v 11/36 HG201

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Niedostępny

Shim cass 9v 11/34 HG201

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny (1)

Shim cass 9v 11/32 HG201

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2024-06-12)

Sunrace cass 11v 11/28

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny