Kasety i Wolnobiegi


Primax E cassette 11v 11/46

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2022-07-04)

Primax E cassette 11v 11/42

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2022-07-04)

Primax E cassette 10v 11/42

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2022-07-06)

Primax E cassette 10v 11/36

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2022-07-04)

Primax E cassette 10v 11/32

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2022-07-04)

Primax E cassette 9v 11/32

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Primax E cassette 9v 11/25

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Primax E cassette 8v 11/32

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Primax E cassette 8v 11/28

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Primax E cassette 7v 11/28

Producent: Primax

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Sunrace cassette 10v 11/40 metallic

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2022-07-01)

Sunrace cassette 10v 11/42 zwart

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2022-09-23)

Shimano cassette 10v 11/42 Deore

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2022-11-12)

Shim cass 10v 11/36 XT CS-M771

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2022-09-19)

Shim cass 10v 11/34 XT CS-M771

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2022-08-16)

Shim cass 12v 10/51 SLX CS-M7100

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2023-05-12)

Shim cass 12v 10/45 SLX CS-M7100

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2023-04-07)

Sunrace cass 11v 11/25

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2022-07-01)

Shim cass 11v 11/25 Ult CS-R8000

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2022-11-12)

Shim cass 11v 11/42 SLX CS-M7000

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2023-05-12)

Shim cass 11v 11/40 SLX CS-M7000

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Niedostępny

Shim cass 11v 11/30 105 CSR-7000

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2023-03-07)

Shim cass 11v 11/34 HG7000

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2023-05-07)

Shim cass 11v 12/25 105

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2023-07-07)

Shim cass 8v 11/32 HG51

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2022-08-19)

Shim cass 10v 12/28 HG500

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2023-05-07)

Shim cass 10v 11/32 HG500

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2023-02-12)

Shim cass 10v 11/25 HG500

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2023-03-12)

Shim cass 9v 12/36 HG400

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2023-03-10)

Shim cass 9v 11/36 HG400

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2022-12-07)

Shim cass 9v 11/34 HG400

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2023-06-12)

Shim cass 9v 11/28 HG400

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2022-11-12)

Shim cass 8v 11/32 HG31

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2023-03-12)

Shim cass 9v 11/36 HG201

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Shim cass 9v 11/34 HG201

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2022-07-01)

Shim cass 9v 11/32 HG201

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2023-04-16)

Sunrace cass 11v 11/28

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Sunrace cass 11v 11/32

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2022-08-15)

Sunrace cass 10v 11/32

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2022-07-18)

Sunrace cass 9v 11/28

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Sunrace cass 8v 11/28

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Sunrace cass 12v 11/50 zw

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2022-08-22)

Sunrace cass 11v 11/50 zw

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Sunrace cass 11v 11/46 zw

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny (5)

Sunrace cass 9v 11/36

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Sunrace cass 9v 11/34

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Sunrace cass 7v 12/28

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Dostępny

Shim cass 11v 11/32 105 CSR-7000

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2022-10-07)

Shim cass 11v 11/28 105 CSR-7000

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2023-03-07)

Shim freew 7v 14-28 br

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2022-07-25)