Kasety i Wolnobiegi


Vinty freewheel enkel 21 t

Producent: Vinty

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Niedostępny

Shimano cassette 10v 11/42 Deore

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-08-06)

Shim cass 10v 11/36 XT CS-M771

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-06-30)

Shim cass 10v 11/34 XT CS-M771

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-06-30)

Shim cass 12v 10/51 SLX CS-M7100

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-08-27)

Shim cass 12v 10/45 SLX CS-M7100

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-09-24)

Sunrace cass 11v 11/25

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin

Shim cass 11v 11/25 Ult CS-R8000

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-06-30)

Shim cass 11v 11/42 SLX CS-M7000

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-09-24)

Shim cass 11v 11/40 SLX CS-M7000

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-08-27)

Shim cass 10v 11/42 HG500

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Niedostępny

Shim cass 11v 11/30 105 CSR-7000

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-07-30)

Shim cass 11v 11/34 HG7000

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-10-01)

Shim cass 11v 12/25 105

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-10-01)

Shim cass 10v 11/32 HG81

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Niedostępny

Shim cass 8v 11/32 HG51

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-07-30)

Shim cass 9v 11/30 HG50

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-05-28)

Shim cass 10v 12/28 HG500

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-07-30)

Shim cass 10v 11/32 HG500

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin

Shim cass 10v 11/25 HG500

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-08-27)

Shim cass 9v 12/36 HG400

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-08-06)

Shim cass 9v 11/36 HG400

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-07-30)

Shim cass 9v 11/34 HG400

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-07-30)

Shim cass 9v 11/28 HG400

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-07-30)

Shim cass 8v 11/32 HG31

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-05-28)

Shim cass 9v 11/36 HG201

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-06-25)

Shim cass 9v 11/34 HG201

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-08-30)

Shim cass 9v 11/32 HG201

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-06-25)

Sunrace cass 11v 11/28

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-06-01)

Sunrace cass 11v 11/32

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin

Sunrace cass 10v 11/32

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin

Sunrace cass 9v 11/28

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-06-01)

Sunrace cass 8v 11/28

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-06-01)

Sunrace cass 12v 11/50 zw

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-06-01)

Sunrace cass 11v 11/50 zw

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-06-01)

Sunrace cass 10v 11/46 zw

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-06-01)

Sunrace cass 11v 11/46 zw

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin

Sunrace cass 9v 11/36

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-06-01)

Sunrace cass 9v 11/34

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-06-01)

Sunrace cass 7v 12/28

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-06-01)

Shim cass 11v 11/32 105 CSR-7000

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-06-30)

Shim cass 11v 11/28 105 CSR-7000

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-08-27)

Shim freew 7v 14-28 br

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-08-03)

Shim cass 9v 11/25 HG400

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-03-31)

Sunrace cass 11v 11/42 zw

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin

Sunrace cass 11v 11/40 zi

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Niedostępny

Sunrace cass 10v 11/42 zw

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Niedostępny

Sunrace cass 10v 11/40 zi

Producent: Sunrace

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Niedostępny

Shim cass 10v 11/34 HG500

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-06-30)

Shim kaseta 9v 11/32 HG400

Producent: Shimano

Cena dostępna dla zalogowanych

Dostępność:

  Termin (2021-04-30)